Sukai Halaman Grosir Mutiara Lombok Supplier Murah

Wahdat Al-Wujud dan Insan Kamil


A.     Pengertian

Kata “wahadatul al-Wujud” berarti kesatuan wujud. Dalam kata bahasa Inggris UNITY OF EXISTENCE. Paham ini merubah sifat nasuf yang ada dalamHulum menjadi Khalaq.

Aspek penting dari dua hal tersebut ialah aspek hak yang merupakan batin jauhar (substance) dan hakikat tiap-tiap yang berwujud. Dan aspek khalaq hanya merupakan ‘ard. Sesuatu yang mendatang. Karena itulah alam dipandang sebagai cermin bagi Tuhan. Semua benda-benda yang ada dalam alam bagaikan gambar pada cermin yang esensianya telah terdapat pada sifat-sifat Tuhan.

Sebagai pokok persoalan “Wahdatul Wujud” adalah yang sebenarnya berhak mempunyai wujud hanyalah satu, yaitu Tuhan. Dan wujud selain dari Tuhan adalah wujud bayangan.  Pemikiran filsafat demikian berkembang dan membias pada konsep insan kamil atau manusia sempurna.


B.    Tokoh Sufi Wahdatul al- Wujud Insan Kamil dan Ajarannya

Faham wahdatul Al-Wujud diajarkan oleh Muhy al-Qin Ibnu Arabi, dia lahir di kota Murcia Spanyol pada tahun 1165 M. Ringkasannya dalam tasawuf ibnu Al-Arabi yang bersatu dengan Tuhan bukan hanya manusia tetapi semua mahluk. Semuanya mempunyai wujud satu dengan Tuhan.