Sukai Halaman Grosir Mutiara Lombok Supplier Murah

Tarikat


A.    Pengertian

Istilah Tariqat berasal dari kata At-Tariq (jalan) menuju kepada hakikat, atau dengan kata lain pengalaman syariat. Sehingga Asy-Syekh Muhammad al-Kurdiy mengemukakan defenisi, yang berturut-turut disebut :

 1. Tarekat adalah pengamalan syariat. Melaksanakan beban ibadah (dengan tekun) dan menjauhkan diri dari sikap mempermudah (ibadah), yang sebenarnya memang tidak boleh dipermudah.
 2. Tarikat yang diartikan sebagai pendidikan kerohanian yang sering dilakukan oleh orang-orang yang menempuh kehidupan Tasawuf, untuk mencapai suatu tingkatan kerohanian yang disebut.


B.     Istilah Tariqat


Ada beberapa istilah “tarikat”, antara lain :
 • Syariat, 
 • Hakikat
 • Suluk
 • Zawiyat
 • Illa zikr nafi isbat
 • Uslah
 • Khalwat
 • Kasyaf
 • SilsilahC.    Tokoh-tokoh Tarikat di Dunia Islam Maupun Indonesia


Ada beberapa istilah yagn sering dijumpaidalam Tarikat yang bersifat perkumpulan, misalnya:
 • Istilah Syekh atau Mursyid, maksudnya guru tarikat
 • Khalifah maksudnya wakil SyekH ATAU Mursyid
 • Baiat, maksudnya perjanjian atau sumpah setia murid kepada gurunya.

Di samping tokoh tersebut ada lagi tokoh lain antara lain : Ustaz S.A. Al-Hamdani dan Prof Dr. Hamka